REKLAMACJE

 1. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury reklamacji jest wypełnienie protokołu reklamacji i przesłanie go na adres reklamacje@esales.com.pl Protokół reklamacji w wersji edytowalnej można pobrać tutaj: (PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY – POBIERZ)
 2. Okres rękojmi za sprzedany towar udzielanej przez firmę eSales i Wspólnicy Sp. z o. o.  wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
 3. Wszystkie pola protokołu reklamacji muszą zostać czytelnie wypełnione, w szczególności muszą się na nim znaleźć następujące informacje:
  – nazwa i adres firmy zgłaszającej reklamację,
  – imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, wraz z adresem e-mail i numerem telefonu,
  – numer faktury zakupu oraz data jej wystawienia,
  – dokładny i jednoznaczny kod (ewentualnie kolor) oraz marka reklamowanego produktu, szczególnie w przypadku zamienników,
  – dokładny opis przyczyny reklamacji i model (symbol) urządzenia, w którym reklamowany produkt był instalowany.

  Niewpisanie do protokołu powyższych informacji może skutkować wydłużeniem czasu rozpatrywania reklamacji. Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru w przypadku niekompletnie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnionego protokołu. 

 4. W ciągu 48 godzin od zgłoszenia, pracownik Działu Reklamacji w wiadomości
  zwrotnej nada numer RMA oraz poinstruuje o dalszej procedurze reklamacyjnej,
  między innymi o dokumentach wymaganych do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Po otrzymaniu numeru RMA Reklamujący odsyła wadliwy sprzęt wraz z uzupełnionym o numer RMA protokołem reklamacji oraz wymaganymi dokumentami pod wskazany w wiadomości adres. Jeśli reklamacja dotyczy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, reklamujący może zostać poproszony o wysłanie towaru bezpośrednio do serwisu producenta. Wszystkie te informacje znajdą się w wiadomości zwrotnej. Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru, który nie został wcześniej zgłoszony lub jego wysłanie nie zostało wcześniej uzgodnione z pracownikiem Działu Reklamacji.
 6. Jeżeli powodem reklamacji jest zła jakość wydruku, do reklamacji bezwzględnie należy dołączyć wydruk obrazujący tą wadę. Jeżeli powodem reklamacji jest błąd urządzenia, należy w protokole wpisać dokładny kod błędu wraz z opisem sytuacji, w której ten błąd wystąpił, oraz załączyć zdjęcie wyświetlacza urządzenia pokazujące błąd.
 7. Szczególne rodzaje dokumentów wymagane przez niektórych producentów do
  przyjęcia reklamacji, niezależnie od powodu reklamacji:
  – bębny Ricoh: kompletny wydruk raportu SMC wykonany na urządzeniu, w którym instalowany był bęben.
  – bębny, pasy transferu i zespoły grzejne Konica Minolta: kompletny wydruk MML (Machine Management List) wykonany na urządzeniu, w którym instalowany był pas.
  – tonery i bębny Kyocera: wydruk Status Page lub Maintenance Report wykonany na urządzeniu, w którym instalowany był toner lub bęben
  – tonery HP: wydruk stanu materiału pokazujący stopień zużycia tonera

  W przypadku braku tych dokumentów Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamowanego towaru.

 8. Informacja o autoryzowanych serwisach zewnętrznych.
  – Brother: BLASC Sp. z o. o. http://www.blasc.pl/zglos-naprawe lub biuro@blasc.pl
  – Panasonic: Starfax. http://www.starfax.waw.pl/
  – Xerox: Xerox: polserwis@xerox.com – należy wysłać fakturę zakupu, numer
  seryjny urządzenia, objawy uszkodzenia i adres, spod którego serwis powinien odebrać reklamowany towar.
  – HP: dotyczy głowic nr 11: C4810A, C4811A, C4812A, C4813A. Zgodnie z informacją zawartą na stronie https://support.hp.com/plpl/document/c06101611 nieprawidłowe działanie tych głowic należy zgłaszać bezpośrednio do HP: https://support.hp.com/pl-pl/contact-hp lub 22 5 666 000
  – Lexmark: Kontakt telefoniczny bezpośrednio z Działem Pomocy Technicznej: 801 889 788 lub 12 290 14 05, lub korzystając ze strony https://www.lexmark.com/pl_pl/services/customer-support-services.html

  Reklamacje materiałów eksploatacyjnych wyżej wymienionych marek należy zgłaszać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach.
  Firma eSales Wspólnicy i Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do realizacji zgłoszenia reklamacji materiałów wymienionych wyżej marek.

 9. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym, które nie gorzej niż oryginalne ochroni towar przed uszkodzeniami. Firma eSales nie odpowiada za uszkodzenia reklamowanego towaru powstałe podczas transportu. Ponadto tonery i bębny muszą być zabezpieczone przed wysypywaniem się z nich proszku, na przykład poprzez
  dokładne i szczelne owinięcie ich w folię stretch. Dział Reklamacji firmy eSales zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru uszkodzonego podczas transportu lub zasypanego proszkiem tonera.
 10. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 30 dni roboczych. Dział Reklamacji firmy eSales dołoży wszelkich starań by czas ten był możliwie najkrótszy, jednak zastrzega sobie prawo do jego wydłużenia z przyczyn od siebie niezależnych.
 11. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: reklamacje@esales.com.pl