Charakterystyka usługi

Nasza firma  specjalizuje się w doradztwie oraz wdrażaniu projektów pozwalających optymalizować koszty wydruku w dużych i średnich przedsiębiorstwach.
Planując budżet firmy, należy pamiętać, iż koszty eksploatacji związane z utrzymaniem drukarek, skanerów, kserokopiarek, czy ploterów mają bardzo istotne znaczenie dla kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Mimo wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów wydatki te są nieuniknione, co jest związane
z przyzwyczajeniami pracowników ich brakiem świadomości oraz ciągle istniejącą biurokracją.

DO 80% OSZCZĘDNOŚCI

80%

Jak to działa?

Nasi specjaliści  w oparciu o analizę stanu istniejącego, tj.  inwentaryzację, wywiad z administratorami oraz osobami decyzyjnymi, dobierają odpowiedni, wydajny i nowoczesny sprzęt, który pomoże powstrzymać wzrastające koszty druku. Bazując na możliwościach wybranych urządzeń bez problemu mogą zostać wyliczone potencjalne oszczędności.

 

Co proponujemy?

Wiemy z jakim nakładem pieniężnym związane są zakupy , eksploatacja, administrowanie kopiarkami i drukarkami oraz jak wiele czasu zajmują wszelkie czynności z nimi związane, takie jak: zakupy materiałów eksploatacyjnych, doglądanie stanu technicznego, rozliczanie wielu faktur itp.,
W związku z powyższym proponujemy dwa rozwiązania:

 

Umowa “Koszt za kopię”

to idealny sposób na utrzymanie kserokopiarek lub drukarek w nienagannym stanie. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Płaci się tylko za wykonane kopie lub wydruki.
Rozliczenie w cyklu miesięcznym  dotyczy wszystkich kosztów eksploatacyjnych urządzeń kopiujących oraz drukujących, należących do firmy.
Przeliczona ilość wykonanych kopii/wydruków przez ustaloną stawkę stanowi wartość miesięcznej opłaty, w której zawarte są wszystkie koszty robocizny, materiałów oraz części eksploatacyjnych. Wysokość stawki za jedną kopię zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości wykonanych kopii/wydruków.

Jakie płyną z tego korzyści?

 • mniejsza ilość faktur ( jedna zbiorcza faktura raz w miesiącu)
 • zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami
 • koszty eksploatacji są rozłożone w czasie
 • krótki czas reakcji serwisu
 • przestają istnieć wydatki związane z tworzeniem magazynu materiałów eksploatacyjnych
 • analiza ilości wykonanych kopii/wydruków przez klienta daje możliwość łatwego szacowania kosztów dzięki stałej stawce
 • otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków
 • gwarancja stałej wysokiej jakości kopii/wydruków,
 • możliwość uzyskania maszyny zastępczej na czas naprawy posiadanego urządzenia
 • użytkownik zgłasza bezpośrednio do serwisu wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem urządzenia

 

Umowa dzierżawy

Polega na tym, że po wcześniejszej konsultacji i określeniu potrzeb, wypożyczane jest urządzenie, a następnie raz w miesiącu po podaniu stanu licznika wystawiana jest faktura za czynsz dzierżawny oraz za ilość wykonanych kopii. Jest to prosty i tani sposób na zostanie użytkownikiem kserokopiarek lub drukarek bez konieczności ich zakupu. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych a mimo to urządzenia utrzymywane są w nienagannym stanie. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Klient płaci tylko za wykonane kopie lub wydruki. Wysokość opłat zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości robionych kopii/wydruków.

Korzyści wynikające z dzierżawy:
 • brak konieczności angażowania własnych środków na zakup urządzeń
 • raz w miesiącu wystawiana jest zbiorcza faktura, co pozwala zredukować ilość otrzymywanych dokumentów do minimum
 • zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami
 • koszty eksploatacji oraz napraw są po stronie wydzierżawiającego ( za wyjątkiem papieru, zszywek)
 • użytkownik nie musi tworzyć magazynu materiałów eksploatacyjnych a co za tym idzie przestają istnieć wydatki z nimi związane
 • łatwe szacowanie kosztów dzięki stałej stawce
 • otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków

 

Usługi dodatkowe:

Z przyjemnością wprowadzimy wydruk podążający i poufny w Twojej firmie. Jeśli zależy Ci na całkowitym bezpieczeństwie informacji podczas drukowania istotnych dokumentów firmowych, warto skorzystać z naszych usług. Proponujemy niezawodne rozwiązania, dzięki którym wydruk podążający i poufny funkcjonuje bez żadnych zastrzeżeń.

Druk podążający

Umożliwia przekierowanie pojedynczego dokumentu, wybranych dokumentów lub po prostu całej kolejki wydruków na dowolne urządzenie znajdujące się w sieci firmowej.

Użytkownicy mają możliwość wyboru, kiedy, gdzie i jak ich dokumenty zostaną wydrukowane, jednak nie muszą wskazywać konkretnego urządzenia. Druk następuje po autoryzacji użytkownika kartą identyfikacyjną. Dzięki temu znika problem zalegających wydruków na urządzeniach, a poufne dokumenty pozostają zabezpieczone.

Zarządzanie firmą oraz kontrola wydatków to zadanie trudne. By móc sprawnie rozliczać koszty związane z wydrukami trzeba posiadać szybki dostęp do pewnych i zawsze aktualnych informacji, stąd też polecamy rozwiązanie jakim jest rozliczanie projektowe.

Rozliczanie projektowe

Pozwala rozliczać koszty druku dokumentacji wykonanej na rzecz klientów lub w ramach poszczególnych działów. Moduł projektowy w prosty i szybki sposób przypisuje koszty wykonania indywidualnych zadań przez określonych użytkowników do centrów kosztowych działów lub projektów, a także pozwala na swobodne przełączanie się pomiędzy kolejką osobistą.

Udostępnianie wybranych urządzeń do testów

Wiemy jak ważne jest dokładne poznanie produktu i jego możliwości. Dlatego jako jedni z nielicznych udostępniamy wybrane urządzenia na testy. Przy bezpośrednim używaniu urządzenia wiele pytań konkretyzuje się i można trafnie wybrać model urządzenia, z którego będziemy zadowoleni.

Umowy kontraktowe (stała cena na materiały eksploatacyjne)

Specjalizujemy się w oferowaniu naszym Klientom długookresowych, bardzo atrakcyjnych warunków na dostawy materiałów eksploatacyjnych. W okresie obowiązywania umowy gwarantujemy stałe ceny produktów. Do atutów umów długoterminowych zalicza się przede wszystkim możliwość dokładnego zaplanowania budżetu.